"Po toči zvoniti je prepozno"
Slovenski pregovor

poplave


OPOZORILNA KARTA POPLAV

Namen karte je podati prvo informacijo o obsegu in pogostosti poplav na posameznem območju. Opozorilno karto je, s povzemanjem različnih virov, izdelal Inštitut za vode Republike Slovenije in je dosegljiva tudi na naslovu http://gis.arso.gov.si/. Kjer poplavno območje ni označeno ne pomeni, da na tem območju možnosti poplav ni. Prav tako je možno, da so ponekod prikazana območja preobsežna. Primerno samo za predstavitev na kartah merila M 1:5000 in manj natančno.

V kolikor načrtujete poseg znotraj ali v bližini območij označenih na opozorilni karti poplav nas prosimo kontaktirajte. Svetovali vam bomo v zvezi z nadaljnimi postopki pri pridobivanju vodnega soglasja. Za vas izdelamo tudi študijo poplavne varnosti in natančno poplavno karto oz. hidrološko hidravlično analizo. Izdelujemo tudi karte poplavne nevarnosti in ogroženosti skladno s
Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav....

Na spodnjih povezavah je dostopna stara karta(2008). Posodobitev  (karta 2013) bomo izvedli v kratkem. 
Opozorilna karta poplav v formatu JPG in PDF (brez atributov).

Opozorina karta poplav v formatu DWG (brez atributov).

Opozorilna karta poplav v formatu GML (zip datoteka).

Opozorilna karta poplav v formatu SHP (zip datoteka).


Prikazani sloji:
 - zelo redke poplave, povratna doba 50 let in več
 - redke poplave, povratna doba 10 do 20 let
 - pogoste poplave - povratna doba 2 do 5 let

Prikazani poligoni so opremljeni z oceno zanesljivosti (1...najmanjša, 10...največja zanesljivost prikaza, ki zajema tako vsebinsko zanesljivost kot natančnost zajema podatka).

Karta je "živa" saj se vsebine obnavljajo in dopolnjujejo glede na dosegljive podatke.english domov

nazaj
obvladovanje poplavnih škod

poplavna varnost

poplave
   
na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 14.11.2013
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge