"Skozi trnje do zvezd"
"Per asperam ad astra" Seneka (4 pnš - 65)

poplave

Ime podjetja: DHD modeliranje, projektiranje in meritve v hidrotehniki d.o.o.

Skrajšano ime: DHD d.o.o.
Sedež: Praprotnikova ulica 37, 2000 Maribor

Številka TRR (IBAN): SI56 0451 5000 3227 795

ID številka za DDV: SI93623259
Matična št: 2263327

Podjetje je vpisano v seznam projektivnih in geodetskih podjetij Inženirske zbornice Slovenije pod evidenčno številko 2654.

Podjetje je vpisano v sodni register na okrožnem sodišču v Mariboru pod št. vložka 1/13228/00.

Osnovni kapital znaša 7500 EUR.

Družbeniki: Tomaž Hojnik

Osebe pooblaščene za zastopanje: Tomaž Hojnik (direktor)

Osnovna dejavnost družbe po SKD 2008:
71.129    Drugo tehnično projektiranje in svetovanje


english domov

kontakt

o podjetju

reference

članki

o modeliranju

poplave

povezave

obvestila

obvladovanje poplavnih škod nekoc

poplavna varnost

poplave
   

na spletu od 8.3.2007
v1.1, 1.2008
DHD d.o.o
I domov I na vrh I kontakt I
spletna stran je avtorsko zaščitena - obvestilo pravne narave
zadnja sprememba: 27.8.2019
skrbnik strani: webmaster@dhd.si
prosim sporočite napake in predloge